Skala BI-RADS

Według standardów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wynik badania USG piersi powinien być napisany w oparciu o  klasyfikację BI-RADS. Jest to system stworzony przez American College of Radiology w celu standaryzacji opisów badań mammograficznych. W późniejszym okresie zaadaptowano skalę BIRADS na potrzeby badań USG.

 

BIRADS

Opis badania

Ryzyko złośliwości (%)

Zalecane dalsze postępowanie

 

 

1

 

 

Obraz USG prawidłowy

 

0

 

Okresowe badania kontrolne MMG lub USG

 

2

 

 

Zmiana łagodna

 

0

 

Okresowe badania kontrolne MMG lub USG

 

3

 

 

Prawdopodobnie łagodna zmiana

 

<=2

 

Badanie kontrolne i/lub biopsja

 

4

 

 

Zmiana podejrzana

 

>2 i <90

 

Biopsia, dodatkowe badanie kontrolne

 

 

5

 

 

Zmiana złośliwa

 

>= 90

 

biopsja

 

 

6

 

 

 

Zmiana złośliwa potwierdzona biopsją

 

100

Oczekiwanie na chemio-, radioterapię lub leczenie chirurgiczne, badanie kontrolne w trakcie chemio- lub radioterapii